مشاهده وضعیت پاسخنامه امتحان سیستم عامل

 

جهت مشاهده وضعیت پاسخنامه و اطمینان از اینکه پاسخنامه امتحانی شما در صندوق پستی بنده وجود دارد، لیست زیر را چک کنید.

(اتمام بررسی صندوق پستی)

(اتمام بررسی ایمیل)

تاریخ امتحان: 1399/04/05 ساعت 14

نیمسال دوم 99-98

 

واحد کرج

شماره دانشجویی وضعیت پاسخنامه
960163888 دریافت شد
962084067 دریافت شد
952212229 دریافت شد
952161742 دریافت شد
940403353 دریافت شد
943180712 دریافت شد
962077366 غایب
950351637 غایب
962097617 دریافت شد
950389333 دریافت شد
962245194 دریافت شد
982302072 غایب
952220387 دریافت شد
950366408 دریافت شد
940390343 دریافت شد
950421336 دریافت شد
960164614 دریافت شد
930206016 غایب
940334516 دریافت شد
950391231 دریافت شد
950435439 دریافت شد
940339733 غایب
9635210003 دریافت شد
940331306 دریافت شد
950441482 دریافت شد
950421480 دریافت شد
950389485 دریافت شد
960199997 دریافت شد
960230276 دریافت شد
962245360 دریافت شد
962127507 دریافت شد
962245903 دریافت شد
962140725 دریافت شد
943135499 غایب
962135971 دریافت شد
962246705 دریافت شد
950417140 دریافت شد
950442846 دریافت شد
950427054 دریافت شد
940342100 دریافت شد
940409899 دریافت شد
950389321 دریافت شد
950409045 دریافت شد
940530357 دریافت شد
960171448 دریافت شد
960168125 دریافت شد
960223499 دریافت شد
962072041 دریافت شد
950366424 دریافت شد
950419435 دریافت شد
960184156 دریافت شد
952270432 دریافت شد
972109408 دریافت شد
962021127 دریافت شد
962246302 دریافت شد
9592010018 دریافت شد
950392420 دریافت شد
950406060 دریافت شد
940390874 دریافت شد
950385072 دریافت شد
950360714 دریافت شد
940400169 دریافت شد
952081701 دریافت شد
950419120 دریافت شد
950441468 دریافت شد
950420983 دریافت شد
952718539 دریافت شد
950391364 دریافت شد
950441019 دریافت شد
962030299 دریافت شد
960246425 دریافت شد
952067256 دریافت شد
950391197 دریافت شد
950384131 دریافت شد

 

 

تـاریخ امـروز

شنبه, 05 مهر 1399

جستجو در سایت

دروس و واحدهای درسی

● آز سیستم عامل

● آز پایگاه داده

● آز نرم افزارهای گرافیکی

● کارگاه کامپیوتر

● مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

● برنامه نویسی پیشرفته (1)

● برنامه نویسی پیشرفته (2)

● برنامه نویسی مبتنی بر وب

● زبان ماشین و اسمبلی

● پایگاه داده ها

● سیستم عامل

● شیوه ارائه گفتار و نوشتار

● زبان فنی و تخصصی

● مباحث ویژه (اندروید)

● گرافیک کامپیوتری

● مبانی کامپیوتر (حسابداری)

e-mail: stu@harifi.net

Copyright © 2015-2020 Sasan Harifi. All Rights Reserved