مشاهده وضعیت پاسخنامه امتحان مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

 

جهت مشاهده وضعیت پاسخنامه و اطمینان از اینکه پاسخنامه امتحانی شما در صندوق پستی بنده وجود دارد، لیست زیر را چک کنید.

(اتمام بررسی صندوق پستی)

(اتمام بررسی ایمیل)

لطفا به دوستان خود اطلاع دهید...

تاریخ امتحان: 1399/04/15 ساعت 8

نیمسال دوم 99-98

 

واحد کرج

شماره دانشجویی وضعیت پاسخنامه
972013392 دریافت شد
982087838 دریافت شد
980139433 دریافت شد
972204454 غایب
982153948 غایب
962095595 دریافت شد
982052514 دریافت شد
982348617 دریافت شد
982202798 دریافت شد
982326930 غایب
980138686 دریافت شد
982302478 دریافت شد
972226124 دریافت شد
982176209 دریافت شد
972052422 دریافت شد
972028125 دریافت شد
982390525 دریافت شد
982056572 دریافت شد
982063438 دریافت شد
982189321 دریافت شد
982196586 دریافت شد
982179739 دریافت شد
982332064 دریافت شد
972225465 دریافت شد
982092725 دریافت شد
972218197 دریافت شد
970073634 غایب
982178750 دریافت شد
972219059 دریافت شد
972112199 دریافت شد
982171993 دریافت شد
982300060 غایب
982381446 دریافت شد
982187819 دریافت شد
982354473 دریافت شد
980132763 دریافت شد
972225382 دریافت شد
972225182 دریافت شد
962056610 دریافت شد
980132389 دریافت شد
980140293 دریافت شد
982193234 دریافت شد
982304345 دریافت شد
982400965 دریافت شد
982102127 دریافت شد
982393956 غایب
982374333 غایب
982059153 دریافت شد
982362759 دریافت شد
982073170 دریافت شد
972068374 دریافت شد
970095073 دریافت شد
982317486 دریافت شد
982190181 دریافت شد
982178961 دریافت شد
972204567 غایب
980122591 دریافت شد
982202577 غایب
980138847 دریافت شد
982094837 دریافت شد
982381263 دریافت شد
982327205 دریافت شد
982163197 دریافت شد
982378338 دریافت شد
972212809 دریافت شد
972122483 غایب
972222864 دریافت شد
982076068 دریافت شد
982386242 دریافت شد
982159552 دریافت شد
982199128 دریافت شد
980118011 دریافت شد
982178288 دریافت شد
982374898 دریافت شد
982300139 دریافت شد
972223690 دریافت شد
982314246 غایب
982206695 دریافت شد
960152776 دریافت شد
972230110 دریافت شد
972226653 غایب
982177767 دریافت شد
962136317 دریافت شد
950420599 دریافت شد
982397090 غایب
972206086 غایب
962141941 دریافت شد
972204945 دریافت شد
982208176 دریافت شد
982300649 دریافت شد
982155441 دریافت شد
972069658 دریافت شد
982339040 غایب
962247145 غایب

 

 

تـاریخ امـروز

شنبه, 05 مهر 1399

جستجو در سایت

دروس و واحدهای درسی

● آز سیستم عامل

● آز پایگاه داده

● آز نرم افزارهای گرافیکی

● کارگاه کامپیوتر

● مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

● برنامه نویسی پیشرفته (1)

● برنامه نویسی پیشرفته (2)

● برنامه نویسی مبتنی بر وب

● زبان ماشین و اسمبلی

● پایگاه داده ها

● سیستم عامل

● شیوه ارائه گفتار و نوشتار

● زبان فنی و تخصصی

● مباحث ویژه (اندروید)

● گرافیک کامپیوتری

● مبانی کامپیوتر (حسابداری)

e-mail: stu@harifi.net

Copyright © 2015-2020 Sasan Harifi. All Rights Reserved